סיפורי הצלחה

א.ד נפל בבית הספר והוריו פנו מיד למשרדנו. בהסכם פשרה שהשגנו עבורם, קיבלו הנער והוריו 400,000 ש״ח.

920,000 ש״ח זה הסכום שקיבל נ.ז על חבלה בברך ובעמוד שדרה שאירעה במהלך תאונת דרכים, לאחר שליווינו אותו בתביעה כנגד חברת הביטוח.

ר.ל נחבלה בראשה כשחוותה תאונת דרכים. באמצעות הייצוג שלנו מול חברת הביטוח והליווי הצמוד, היא הצליחה לקבל סכום של  750,000 ש״ח.

כמה שווה חבלה בעמוד שדרה וכתף ימין שקרתה בעקבות תאונת דרכים? 300,000 ש״ח זה הסכום שהצלחנו להשיג ללקוחה כ.ו.

תאונות עבודה

על פי הגדרת חוק הביטוח הלאומי, ההגדרה כתאונת עבודה היא: תאונה שנגרמת עקב העבודה ובזמן העבודה כמו גם אם שקרתה בדרך לעבודה ובחזרה ממנה. מחלות שנגרמו כתוצאה מעבודה, נחשבות גם הן כתאונות עבודה.

מי זכאי לתשלום בגין תאונת עבודה? עובדים שכירים, עצמאיים הרשומים במוסד לביטוח לאומי, מי שנמצא בהכשרה מקצועית (במקום שאושר ע״י ביטוח לאומי), מי שנבחן לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה (בשעת הבחינה בלבד, מי שמתאמן לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, אסיר, עציר או חוסה במעון על פי חוק הנוער, העובדים בעבודה שאינה בין השירותים הרגילים של מקום הימצאם. מי ששכרו נקבע על פי החוק, כגון חבר כנסת.

תביעות פיצויים לתאונות עבודה הן מורכבות ודורשות טיפול מקצועי מכיוון שישנם מקרים שתאונת עבודה תקנה לנפגע זכויות במספר מקורות ותאלץ את הנתבע לתבוע מספר גופים. לכן, הדבר הנכון לעשות לאחר פגיעה במסגרת העבודה, היא לפנות באופן מיידי לייעוץ ובירור מהות התאונה והמשך טיפול מול הגורמים הרלוונטיים. פניה מהירה יכולה להגדיל עבורכם את הפיצוי. 

סגירת תפריט